Povídání Ježka Brtnického o znamení.

            V této kapitole se dozvíte o tom jak naši předkové odhalovali tajemství budoucího života podle data narození které dávali do znamení stromů.     

                   

Že je člověk zvídavý, je všeobecně známo.

Že rád pátrá po své budoucnosti, rovněž tak.

Že k získání předpovědí využívá poznatky z přírody, je faktem nesporným.

 

            Kam však zařadit porovnání člověka s podobou a vlastností stromů? To už nechám na vás, milí čtenáři.

            V jednom starém snáři bylo vloženo pár listů, ze kterých snad „moudrá“ bába se pokoušela nadzvednou roušku vlastností osobám dle jejich termínu narození, přirovnávajíc je k vlastnostem stromů. Používala tyto listy „horoskopu“ k zjištění vlastností pro milého, či pro dítko čerstvě narozené, to se dnes již nedozvíme. Snad prý to měla přímo od keltských Druidů. Kdo ví?...

 

 

 

 

 

 

            Podívejme se aspoň se zajímavostí na tento „Kalendář“ a vyhledejte si svoje datum narození ve znamení stromů:

23/12-1/1 a 25/6-4/7

Jabloň je stromem pro narozené v období  mezi 23. prosincem – 1. lednem a 25. červnem – 4. červencem.

            Člověk ten je příjemný, naplněný zvláštním kouzlem, přitažlivý, vždy ochotný k dobrodružstvím i legráckám. Nalezne-li uspokojení v manželství, usadí se úplně. Rozdělí se i o poslední krejcar, je-li to nutné. Často však cizího přátelství zneužívá. Má velkého vzdělání a vede pohnutý a zajímavý život.

1/1-11/1 a 5-14/7

Jedle je stromem pro narozené v období  mezi 2. – 11. lednem a 5. – 14. červencem.

            Člověk drsné krásy, avšak za každých okolností elegantní a originální. Ve společnosti vyniká důstojností a zdrženlivostí. I když jej bude vleklá choroba trápit, bude žít dlouho. Je náladová, umíněný a tudíž vyvolává potíže ve společnosti, nejen sobě rovné. Vyznačuje se ambicemi, mnoha schopnostmi, pracovitost mu není cizí. V lásce je však stále nespokojený. Velmi snadno si osvojuje velké vědomosti.

12-24/1 a 15-25/7

Jilm je stromem pro narozené v období  mezi 12. – 24. lednem a 15. – 25. červencem.

            Klid, sebeovládání a duševní pohoda vyřazuje z tohoto člověka. Vyžaduje mnoho sám od sebe a proto nestrpí vady ani u druhých. Zdravá je ale křehkého. V povolání je uznáván. Budí důvěru, jeho snaha je ušlechtilá, účinná, i když někdy despotická. Má smysl pro humor, život si rozvážně plánuje.

25/1-3/2 a 26/7-4/8

Cypřiš je stromem pro narozené v období  mezi 25. lednem – 3. únorem a 26. července – 4. srpnem.

            Jako tento strom je to člověk silný a krásný, svalnatý. Nepotřebuje tedy mnoho ke štěstí. Je bytostí za každých okolností spokojenou, klidnou a plnou optimizmu. Chce být stále v kruhu rodiny, přátel, nemá rád samoty. Vyznačuje se přísností k pořízeným, ale v práci dělá samý zmatek. Bude-li milovat, pak silně. Jeho hlavním rysem je obětavost a věrnost v přátelství.

4-8/2 a 1-14/5

Topol je stromem pro narozené v období  mezi 4. – 8. únorem a 1. – 14. květnem.

            Jako ten strom, je ozdobný, lahodící oku, nestárnoucí. Není osobou domýšlivou, cítí potřebu počínat si obětavě. Je však člověkem vybíravým a proto zůstává osamělý. Je však přitom velice popudlivým, což nijak neusnadňuje vztahy k bližním. Srdce má schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje uspokojení. Povahy je spíše umělecké. Je dobrým organizátorem s filosofickým myšlením. Partnerovi dokáže být oporou v těžkých životních okamžicích.

9-18/2 a 14-23/8

Cedr je stromem pro narozené v období  mezi 9. – 18. února a 14. – 23. srpnem.

            Jako ten strom je to člověk pevný, urostlý, vzácně krásný. Poroto se těší dobrému zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Rád ale lidem imponuje. Vyznačuje se pracovitostí a tvůrčími schopnostmi. Partner v něm spatřuje oporu. Jako člověk vybíravý, snad bude muset na velkou lásku čekat celý život. V práci se jeví jako vedoucí pracovník. Hudbu má rád a i ji rozumí.

19-28/2 a 24/8-2/9

Borovice je stromem pro narozené v období  mezi 19. – 28. únorem a 24. srpnem – 2. zářím.

            Údělem tohoto člověka narozeného v tomto znamení je mnoho krásy. Člověk tento je spíše zahleděný do sebe a rád se obklopuje přístupnými lidmi. Je sice tvrdý, odvážný ale spíš až drzý. Je dobrý společník, ale snadno se nechává odstrašit a znepokojit. Hluboce prožívá každé zklamání. V práci nachází uspokojení a stává se jejím organizátorem. Borovice je znamením zvlášť pro ženy.

1-10/3 a 3-12/9

Vrba je stromem pro narozené v období  mezi 1. – 10. březnem a 3. – 12. zářím.

            Tento člověk je osobou citlivou ve styku s lidmi a to zejména v citovém v tomto člověku se snoubí navzájem dvě povahy: snivá a vnímavá – a druhá plná neklidu a povrchnosti. Mohl by mít charakter poctivý, ale žít s ním není snadné. Rád cestuje, nikde dlouho nevydrží. Často se sám považuje za člověka nepochopeného a hlavně nedoceněného. V lásce má mnoho rozmarů, často hraničící s hysterií, vždy velké nároky na partnera. Zakusí mnoho trpkostí, ale najde i ten pravý přístav manželský.

11-20/3 a 13-22/9

Lípa je stromem pro narozené v období  mezi 11. – 20. březnem a 13. – 22. zářím.

            Tohoto člověka provází úspěch a uznání v životě, nikoliv však v lásce, zde štěstí nenalézá. Proto někteří narození ve znamení Lípy zaujímají vyčkávací stanovisko, ale upadají do pohodlnosti. Tito lidé nejsou ochotni přistoupit na ústupky i když jsou po celý život velice agilní v budování svého hnízdečka, které si pečlivě ochraňují před vnějšími zásahy.

21/3

Dub je stromem pro narozené v období jarní rovnodennosti - 21. března.

            Tito lidé se vyznačují životností, odvahou, tělesnou silou i mravností. Nesnášejí léky ani stonání. V každé situaci se chovají hrdinsky, v lásce se stávají obětí prvního hlubšího pohledu a věří tomu, že je to na celý život. Jsou to lidé činu, pod jehož „větvemi“ vždy naleznou slabší ochranu.

22-31/3 a 24/9-3/10

Líska je stromem pro narozené v období  mezi 22. – 31. březnem a 24.  zářím – 3. říjnem.

            Člověk narozený v tomto období se jeví jako nenápadný i když má silný vliv na druhé. Osobitý půvab mu mnohdy pomáhá dosáhnout svého cíle. Působí velmi příznivě na druhé a rád působí na veřejnosti. Lidé to jsou vysoké inteligence, dobré předvídavosti. V lásce je to člověk vrtošivý, ale poctivý a věrný.

1-10/4 a 4-13/10

Jeřáb je stromem pro narozené v období  mezi 1. – 10. dubnem a 4. – 13. říjnem.

            U těchto osob, ač se to nezdá, je jemnost silná a vytrvalá. Dokáží se účinně postavit proti všem obtížím osudu. Mají sklon k filozofování a projevují se u nich i umělecké sklony. Miluje vášnivě a často mění sympatie.

11-20/4 a 14-28/10

Javor je stromem pro narozené v období  mezi 11. – 20. dubnem a 14. – 28. říjnem.

            Člověk narozený v tomto znamení se vyznačuje určitou originalitou za kterou se skrývá. nesmělost a velká zdrženlivost. Je však hrdý s velkými ambicemi, často ale bývá cynický. Je citlivý na pochvalu a neobyčejně inteligentní. Chce imponovat, avšak zároveň se pokouší vnucovat své rozmary a vůli. Má velmi dobrou paměť, nezapomíná na křivdu. V lásce je velice složitý.

21-30/4, 24/8-2/10 a 29/10-11/11

Ořešák je stromem pro narozené v období  mezi 21. – 30. dubnem, 24. srpnem – 2. zářím a 29. říjnem – 11. listopadem.

            Podobně jako tento strom, je člověk tohoto znamení tvrdý a plný rozporů. Bývá sobecký a v jednání bezohledný. Projevuje nečekané reakce a má přehnané ambice. Chybí mu jakákoli pružnost v jednání a přizpůsobování se okolnostem. Těší se autoritě, bývá obdivován, ale ne vždy milován. Neodpočine si sám a nenechá odpočívat ani druhé. Je všestranně inteligentní a nesnáší kompromisy. Při setkání s takovým člověkem je naděje na mnoho dobrého i zlého, záleží na jeho momentálním rozpoložení.

15-24/5 a 12-21/11

Kaštan je stromem pro narozené v období  mezi 15. – 24. květnem a 12. – 21. listopadem.

            Lidé narození k těmto datům dokáží „bojovat“ o každou věc, protože mají silně vyvinutý cit pro spravedlnost. Vždy vše zváží při bližším poznání. V lásce nenalézají snadno partnera a milují-li, pak pouze jedenkrát. V rodinném životě je člověk narozený ve znamení kaštanu oddaný, pohodový, rozvážný. Jeho osud záleží na okolnostech. Buď se dostane příliš vysoko, nebo bude muset celý život bojovat s překážkami.

25/5 – 3/6 a 22/11-1/12

Jasan je stromem pro narozené v období  mezi 25. květnem  – 3. červnem a 22. listopadem – 1. prosincem.

            Lidé narození symbolicky pod tímto stromem, jsou lidmi milováni. Jsou ale impulzivní, nároční. Vytčeného cíle ale docilují zpravidla velmi snadno. Když jim něco nevyjde, odklidí se do ústraní. Jsou ctižádostiví, schopní, oslňující. Ostatním lidem „ve stínu jasanu“ není špatně. Jsou to lidé nevšední povahy, třebaže někdy až příliš sobecké. V lásce však jsou vždy věrni.

4-13/6 a 2-11/12

Habr je stromem pro narozené v období  mezi 4. – 13. červnem a 2. – 11. prosincem.

            Tito lidé až příliš dbají o svůj vzhled, vedou ale rozumný a ukázněný život. Jsou až přespříliš svědomití. Sní o slávě a vyžadují chválu. V lásce hledají něco neobyčejného, ale rozumného, ale častěji jsou sami osobou milovanou než naopak. Lidem nedůvěřují a to jim ztěžuje osobní život.

14-23/6 a 12-21/12

Fíkovník je stromem pro narozené v období  mezi 14. – 23. červnem a 12. – 21. prosincem.

            Tito lidé jsou silnými osobnostmi, nezávislí na úsudcích. Milují rodinný život, vyznačují se srdečným vztahem k dětem a zvířatům. Lidé jsou to inteligentní, se smyslem pro humor, mající mnohostranné schopnosti i když někdy bez hlubších znalostí. Bývají spíš lenošní.         

24/6

Bříza je stromem pro narozené v období letního slunovratu 24. června.

            Jsou to lidé krásní a jemní, které v životě nepůsobí starosti. Partnerovi nenaruší rozpočet, neboť nevyžadují mnoho. Nesnášejí vulgárnost a hrubost. Přes svoji jemnost dokáží být tahounem v práci. Charakterickou vlastností je stálost a to i v citech. Jejich inteligence a pracovitost si sjednává úctu celého okolí.

23/9

Oliva je stromem pro narozené v období podzimní rovnodennosti 23. září.

            Tito lidé se vyznačují určitým typem krásy, jsou plné rozumu a diskrétnosti vůči cizímu soukromému životu. Jsou laskavé povahy a klidného charakteru. V lásce neprojevují žádné žárlivosti, naopak tolerují partnerskou svobodu, i když to působí bolest. Mají schopnost logické úvahy, milují knihy a společnost moudrých, nikoliv však „vychytralých“ lidí. Do domu tito lidé přinášejí štěstí a pokoj.

22/12

Buk je stromem pro narozené v období zimním slunovratu 22. prosince.

            Stejně jako tento strom, jsou to lidé tvrdí a neústupní. O svůj zevnějšek až přespříliš však dbají. Dělají odvážné životní plány a houževnatě se je snaží uskutečnit. Charakterizuje je šetrnost, nikoliv však lakota. V lásce jim chybí jakákoli fantazie, v rodině jsou ale starostliví a milují domácí zvířata.