Povídání Ježka Brtnického o vesnici

            V této kapitole se půjdete podívat na návštěvu a přiblížíte si vesnici našich předků, dozvíte se jak se co čím dělalo. Můžete objevit svět věcí a nástrojů dávno zapomenutých. Seznámíte se s řemesly dávno pozapomenutými a zjistíte jak se nejen měřilo, ale i vážilo, počítalo a čím se platilo. Seznámíte se s vesnicí dávno minulou a jistě se vám podaří objevit její kouzelnou atmosféru.

            Při prohlížení těchto „knih“ jsme bohužel vázáni možnostmi výpočetní techniky a tak „listování“ má určitá omezení. Po levé straně máte seznam jednotlivých kapitol v této knize a teprve po kliknutí na „Název kapitoly“ se vám otevře přístup k jednotlivým článkům v této kapitole.

 

Jak se co a čím dělalo

Pracovní postupy se předávaly z generace na generaci. Mnohé zůstávaly v rodině jako mistrovské dědictví pro mladé, mnohé se nezměnily ani za ty dlouhé roky. 

            Různé nástroje, často velmi jednoúčelové, se používaly po několik generací. Teprve s průmyslovým rozvojem se pracovní postupy a nástroje značně změnily a v dnešní době si mnohdy ani nedovedeme představit jak co a čím se dělalo.

 

Svět věcí

Pokud vás to zajímá, poodhalme roušku zakrývající to, co v dobách minulých naši předkové používaly. Tyto věci nás obklopují, aniž bychom si mnohdy uvědomovali, že na nich ulpívají stopy minulých dob kdy se často se předávaly z generace na generaci. Staré věci a nástroje k nám dnes promlouvají, odhalují svou krásu a vydávají doklad o své funkci.

 

Domácí rádce

Jak koním a kravám pomáhat, dobytek ovčí a sviňský opravovat, také jak pole spravovat jakož i o rozličných jiných věcech rozhodovat a dělat jak k uším dorazilo a zapsáno bylo.

 

Zaříkadla

Koncem 18. století se mnohé neduhy „léčily“ pomocí zaklínadel. Jak a proti čemu byly se můžete podívat v této kapitole.

 

Řemesla a činnosti  

Pokud máte zájem, nahlédněte v dnešním přetechnizovaném světe do tehdejšího světa bradýřů, horologistů, kameníků, kovářů, krumpléřů, lazebníků, pasířů, perníkářů, platnéřů, štítařů, truplařů, valchářů a jiných „...ářů“ mistrů a tovaryšů poctivých, cnostných řemesel cechovních i nízkých.

 

Jak to bylo s měřením

Zcela samostatnými kapitolkami ve kterých se zabýváme historií, jsou kapitolky o tom, jak se měřilo, vážilo, počítalo a čím se platilo. Všechny tyto činnosti se dají souhrnně nazvat jako měření v souvislosti se směnou či prodejem zboží. Je samozřejmé, že se měřily i jiné veličiny, které přímo nesouvisely s toto činností jako jsou například čas, úhly a průtok. Tyto veličiny protentokráte ponechme stranou. Snad někdy příště.

             

Na návštěvě u...

Pokud vás to zajímá, poodhalme roušku zakrývající to, kde naši předkové přebývali, kde pracovali a jak co vyráběli. Mnohé z těchto staveb, jenž dříve byly nedílnou součásti městečka,  již bylo zbouráno, nebo přestavěno. Pojďte se dodívat,  aspoň virtuálně,  do některých z nich.

 

           

 

 

 

 

¨