Domácí rádce.

 

            Již dávno před tím, než lid obecný uměl všechen číst a psát, ústně si předával zkušenosti a rady co a jak napravit zejména kolem dobytka a polí. Postupem let se číst a psát naučili a tyto zkušenosti si do starých kalendářů zapisovali. Tak vznikaly tak zvané rukopisné Opravy – Domácí rádce. Moudří hospodáři si tyto zápisku chránili a předávali je dalším generacím.

            Pokud máte zájem, nebo jen tak ze zvědavosti, pojďte se podívat na pár vybraných zápisků z nich:  Jak koním a kravám pomáhat, dobytek ovčí a sviňský opravovat, také jak pole spravovat jakož i o rozličných jiných věcech rozhodovat a dělat jak k uším dorazilo a zapsáno bylo.

            Dnes se nám zdají tyto rady přinejmenším úsměvné, ale na přelomu 18. a 19. století nebyla ještě znalost dnešních léků a důvodů a co nebylo pochopitelné bylo připisováno nadpřirozenu. Také přírodní lékárna – babky kořenářky byly v té době velmi žádané. A pomáhaly nejen ty, ale také o pomoc se obraceli ke kovářům, pasáčkům a rovněž zaříkávání mělo své místo.

           

            Za zajímavost stojí, že se dřívější hospodáři nezabývali drobnými domácími zvířaty a dnes nám připadá téměř nemožné, že léčení pejsků a kočiček nebylo. No jiná doba, jiný mrav a především jiné hodnoty.

            Kterak co napravovat je rozděleno do několika oddílů:

Oprava domovní.

Rozličných věcí v životě lidském oprava.

Kterak na koupi i na prodej dobytka i drůbeže.

Dobytka oprava při běhání, telení a odstavování.

Dobytka koňského oprava.

Kravského dobytka oprava.

Dojení oprava.

Stloukání másla oprava.

Dobytka sviňského oprava.

Dobytka ovčího oprava.

Drůbeže oprava.

Polí oprava.

Ovocných stromů a sadu oprava.

Kterak opravy od krtice, vrabců, myší a hmyzu provádět.

Včelstev oprava.

 

            Pokud prosím máte povědomost o nějaké té lidové radě, jak kterak nějaký ten „neduh“ byl napravován, napište prosím. Předem děkuje Ježek Brtnický.