Domácí rádce.

 

Oprava domovní.

 

Rozličných věcí v životě lidském oprava.

 

Kterak na koupi i na prodej dobytka i drůbeže.

 

Dobytka oprava při běhání, telení a odstavování.

 

Dobytka koňského oprava.

 

Kravského dobytka oprava.

 

Dojení oprava.

 

Stloukání másla oprava.

 

Dobytka sviňského oprava.

 

Dobytka ovčího oprava.

 

Drůbeže oprava.

 

Polí oprava.

 

Ovocných stromů a sadu oprava.

 

Kterak opravy od krtice, vrabců, myší a hmyzu provádět.

 

Včelstev oprava.