Váhové míry k měření hmotnosti:

 

Cent = 100 liber = 56 kg

Cent český = 6 kamenů = 61,7225 kg;

Cent celní = 50 kg; U nás platný 1764 – 1876;

(Dodnes používaná při vážení chmelu.)

Cent vídeňský = 56,006 kg;

U nás platný v letech1764 – 1876;

Centýř = 61,68 kg; = 6 kamenů;

Fenik = 1/231 hřivny =  1,095974 gramu

Hřivna (marka) kolínská = 0,229 – 235 kg;

Hřivna (marka) moravská = 0,280 (0,249?) kg

Hřivna (marka) pražská = 0,210 – 253 kg;

Hřivna = 231 feniků =  253,17 gramů

Hřivna vídeňská = 280,644 grýnů;

Kámen =20 liber českých = 1/6 centu =  10,2874 kg

Kventlík vídeňský = 4,375 g = 60 grýnů;

Kvintlík = 0,00437546875 kg; U nás platný v letech1764 – 1876;

Libra (Pfunt) = 0,56 kg = 32 lotů;

Libra = 514,37 gramu.

Libra celní = 0,5 kg; U nás platná v letech1764 – 1876;

Libra česká = 0,51437 kg;

Libra lékárenská = 0,420045 kg; U nás platná v letech1764 – 1876;

Libra moravská = 0,56 kg;

Libra slezská = 0,5298 kg;

Libra vídeňská = 0,56006 kg; U nás platná v letech1764 – 1876;

Lot = 16,05 gramu.

Lot český = 17,5 grýnů

Lot poštovní = 0,016666 kg; U nás platný v letech 1764 – 1876;

Marka (hřivna) = 0,56006 kg; U nás platná v letech1764 – 1876;

Marka polská = 0,190 - 0,200 kg;

Marka severská = 0,208 - 0,218 kg;

Marka vídeňská = 0,241 – 281 kg;

Šestnáctina (Na Moravě zvaná Denár.) = 0,0010938671875kg; U nás platná           v letech 1764 – 1876;

Váha železa = kus železa určité (obchodníkem) velikosti nebo váhy;

 

 

            A ještě k tomu se zlato a stříbro vážilo jinak.

 

Váhy pro zlato:

Hřivna = 24 karáty;

Karát vídeňský = 0,000205969kg; = 24 zrn; U nás platný v letech 1764 –1876;

 

Váhy pro stříbro:

1 hřivna = 16 lotů;

Marková stříbrná váha = 0,280668kg;U nás platné v letech 1764 – 1876;

Lot vídeňský stříbrný = 0,017501875kg; = 18 zrn; U nás platný v letech 1764 – 1876;