Váhové míry k měření hmotnosti

Cent

Cent český

Cent celní

Cent vídeňský

Centýř

Fenik

Hřivna (marka) kolínská

Hřivna (marka) moravská

Hřivna (marka) pražská

Hřivna

Hřivna vídeňská

Kámen

Kventlík vídeňský

Kvintlík

Libra (Pfunt)

Libra

Libra celní

Libra česká

Libra lékárenská

Libra moravská

Libra slezská

Libra vídeňská

Lot

Lot český

Lot poštovní

Marka (hřivna)

Marka polská

Marka severská

Marka vídeňská

Šestnáctina

Váha železa

Váhy pro zlato:

Hřivna

Karát vídeňský

Váhy pro stříbro:

1 hřivna

Marková stříbrná váha

Lot vídeňský stříbrný