Míry plošné pro měření obsahu:

 

Brázda = 1/7 až 1/8 záhonu = asi 50 m2

Zavedeno Přemyslem Otakarem II.

Brázda Staročeská = 0,13 m2

Čárka Řemenová Vídeňská = 0,00416279 m2

U nás platná v letech1764 – 1876

Čtvrtce = 50 čtverečních sáhů = 179,9 m2

Dědina = 2 země = asi 4 až 18 ha

Dvořiště = Viz sedliště

Hon = 1 jitro = 1 sturych = 5 provazců

Jitro Katastrální = 1/32 lánu = 3 míry = 2 korce = 2 strychy = 1600      čtverečných sáhů = 0,5754 ha

Jitro Pasovské = 1/52 lánu pasovského = 0,3411 ha

Staročeská jednotka.

Jitro Rabínské = 1/60 lánu rabínského = 0,5911 ha

Staročeská jednotka.

Jitro rakouské = 5754,64 m2

 U nás platné v letech 1764 – 1876.

Jitro Staročeské = 1 strych = 5 provazců = 0,3150 ha

Míra zavedená Přemyslem Otakarem II. Proto se zaměňoval často korec za strych (jitro), neboť jejich výměra byla téměř stejná.

Jitro uherské = 1200 čtverečných sáhů

Jitro Vitějovické = 1/60 až 1/64 lánu vitějovického = 0,1604 až 0,1709 ha

Staročeská jednotka.

Korec = strych = ½ jitra katastrálního = 1/5 měřice = 800 čtverečních sáhů = 1,5 míry = 0,287732 ha

Korec zemský = 2 – 3 provazce zemské

Korec český = 10 záhonů

Korec staročeský = 28,48 arů = 3 plošné provazce = 3112 čtvereč. loktů

Korec vídeňský 2877,315 m2

U nás platný v letech 1764 – 1876.

Lán = 32,5 – 100 korců výsevu = 12 prutů = 60 jiter = 300 provazců = přibližně 360,448 m2

Lán český = 32 jiter = 18,414816 ha

Míra zavedená Karlem IV.

Lán Hájkův = 18,8 ha

Staročeská jednotka.

Lán Kněžský = 11 kop záhonů (kopa je 60) = 4950 brázd = 25,61 ha.   

Staročeská jednotka.

Lán Královský = 12 kop záhonů = 5400 brázd = 27,95 ha

Staročeská jednotka.

Lán Panský = 10 kop záhonů = 4500 brázd = 23,28 ha

Staročeská jednotka.

Lán Pasovský = 52 jiter pasovských = 17,7372 ha

Staročeská jednotka platná do roku 1386.

Lán Rabínský = 60 jiter rabínských = 35,946 ha

Staročeská jednotka platná do roku 1386.

Lán Selský = 8 kop záhonů = 3600 brázd = 18,62 ha

Míra zavedená Přemyslem Otakarem II.

Lán vídeňský = 17,2 6392 ha.

U nás platný v letech 1764 – 1876. Měl obvykle mezi 60–64 korci - strychy

Měření půdy se počítalo na strychy, podle množství vysetého obilí.

Lán Vitějovický 60 nebo 64 jiter vitějovických = 9,624 až 10,9376 ha dle místa. Staročeská jednotka platná do roku 1386.        

Lán svobodný  znamenalo, že je bez potahů a robot; za to manové, nápravníci nebo dvořáci konali službu ve zbrani a to dle lánů či části lánů, na něž se počítalo byly to: půllán, čtvrtlán, tříčtvrtilán, pětčtvrtilán, půlčtvrtilán - ⅛ lánu.

Loket čtvereč. = 0,352 m2

Měřice = asi 2000 m2

Měřice vídeňská 2/3 korce = 0,191821 ha

U nás platná v letech 1764 – 1876.

Míra = 535 čtverečých sáhů =  korce =  jitra = 1918,213 m2

Palec čtverečný = 1 coul čtverečný (čtvercový) = 6,938 cm2

Palec řemenový vídeňský = 0,0499535 m2

U nás platný v letech 1764 – 1876.

Provazec malý = 2704 čtverečných loktů českých

To je 52 loktů délky a 52 loktů šířky.

Provazec velký = 5184 čtverečných loktů

To je 72 loktů délky a 72 loktů šířky.

Prut = 1/16 lánu = 5 jiter= 4 čtvrti = 64 čtverečných loktů = 22,528 m2 

Role = 0,61 ha

U nás platné až do 17. století.

Sáh čtverečný   (řemenový) = 3,596652 m2

U nás platný v letech 1764     – 1876.

Sedliště = asi 10,6 ha

Stopa čtverečná = asi1000 cm2

Stopa čtverečná vídeňská = 0,099906944 m2

U nás platná v letech1764 – 1876.

Stopa řemenová = 0,599442 m2

U nás platná v letech1764 – 1876.;

Strych  = jitro = Korec = 12 záhonů = 7,5 brázdy

Dva záhony = 15 brázd.

Strych viničný = 16 prutů délky × 8 prutů šířky = 128 čtvereč. prutů.

Styrch = 2877,32 m2

Staročeský korec, strych byl roven staročeskému jitru. Zdánlivý nesouhlas v tom, že korec je počítán za 2 provazce, kdežto jitro za 5 provazců, vyplývá z nejednotnosti používání zemských měr. To proto, že v některém kraji byl používán provazec zemský o délce 52 loktů českých, v jiném kraji byl provazec o délce pouze 42 loket.)

Tečka řemenová vídeňská = 0,000345233 m2

U nás platná v letech 1764 – 1876.

Věrtel = 200 sáhů = 719,33 m2

Staročeská jednotka.

Záhon = 7,5 brázy; asi 0,04 ha

Kopa (60) záhonů = 6 korců

Zavedeno Přemyslem Otakarem II.

Země = ½ dědiny = 2 až 9 ha

 

            Tak už konečně rozumím zápisu, že: „Měšťan Voklejštěk má 2 lány 1,5 zahrady a 4 brázdy.“

            Kolik měl půdy si prosím propočtěte sami!

 

            Také k tomu všemu zmatku byly ještě další míry (platné do poloviny 16. století) a to:

Míry lesní:

Leč = větší díl lesa, co se na jeden hon zabralo = 26 zaječích tenat = 670 čtver. sáhů = 2010 loket;

Provazec = 52 lokte = 17,5 sáhu = 1/38 leče = 7/10 tenata;

Tenato (množné číslo tenata) = menší díl lesa na lapání zvěře s tenaty, jež se roztáhla v tenatnici čili v průseku = 25 sáhů = 75 loket.

Luční míry:

Vůz sena = 1 míra =  korce =  jitra

Rybniční míry:

Achtel  = ⅛ měřice

Čtvrt = ½ jitra = 800 čtver. sáhů

Joch = 3 měřice = 1600 čtver. sáhů

Mázlí = 1/16 měřice

Měřice jitra = 533,5 čtver. sáhu

Mírka  místně také mázlí

Ryb kopa = 1 cent ryb = korec = ½ jitra

 

Je to jasné, že.