Jak to bylo s měřením.

            Zcela samostatnými kapitolkami ve kterých se zabýváme historií, jsou kapitolky o tom, jak se měřilo, vážilo, počítalo a čím se platilo. Všechny tyto činnosti se dají souhrnně nazvat jako měření v souvislosti se směnou či prodejem zboží.

            Je samozřejmé, že se měřily i jiné veličiny, které přímo nesouvisely s toto činností jako jsou například čas, úhly a průtok. Tyto veličiny protentokráte ponechme stranou. Snad někdy příště.        

            Měření, jež dnes zasahuje téměř do všech vědních oborů a do všech oblastí lidské činnosti, je prakticky tak staré jako lidstvo samo.
               
V našem povídání se povíme něco málo o měření v souvislosti s prodejem zboží. Neměnilo se pouze „měření“, svým vývojem prošel také systém počtů a samozřejmě s dobou se měnilo i to, čím se platilo.

 

            V měření v souvislosti se směnou či prodejem zboží to budou následující kapitoly:

Délky – délkové míry tedy metry a také pár slov z historie měření.

Objem – prostorové míry – tedy obsah a litry a také: Míry pro měření obilí,

                                    Míry pro měření dřeva

Plocha – plošné míry – tedy metry čtvereční

            A také: Míry lesní

                            Luční míry

                            Rybniční míry

Váhy – váhové míry k měření hmotnosti – tedy kg

                A také: Váhy pro zlato

                         Váhy pro stříbro

Počty – jak se co počítalo

            Pro násobitele se užívaly zvané magická čísla – „3; 5; 9; 12;                    15; 30; a  60“

Platidla – čím a jak se platilo

 

            Historických měr je velké množství. Jejich definice byly velmi často nedokonalé, jejich hodnoty často nestálé a měly zpravidla jen lokální platnost, měnící se ještě navíc s během času a také často podle druhu látky, pro kterou míry byly stanoveny. Je zajímavé, že největší chaos v měřítkách byl ve středověku v době zakládání a rozvoje měst.
            Na našem území, byl učiněn mnohokrát pokus o sjednocení měr a vah. I když příslušná nařízení v daném období značně přispěla k postupnému rozvoji pořádku v mírách a váhách ke sjednocení nedošlo.           

            Zásadní obrat ke zlepšení pořádku v mírách a váhách a jednotnosti v nich nastal v roce 1871, kdy byl vydán zákon o mírách a váhách, který stanovil za základ měřících jednotek metrický systém.