Tradice a zvyky dle liturgického kalendáře.

 

Liturgický rok

 

První neděle adventní

 

Advent

 

Svátek Sv. Mikuláše

 

Vánoce

 

Štědrý večer

 

Slavnost Narození Páně

 

Svátek svatého Štěpána

 

Mláďátka

 

Silvestr - něco málo z historie

 

Slavnost Panny Marie

 

Zjevení Páně

 

Křtu Páně

 

Svátek Svaté rodiny

 

Hromnice

 

Mezidobí

 

Popeleční středa

 

Postní doba

 

Velikonoce

 

Květná neděle

 

Svatý týden

 

Velikonoční triduem

 

Zelený čtvrtek

 

Velký pátek

 

Bílá sobota

 

Bílá neděle

 

Zmrtvýchvstání Páně

 

Velikonoční oktáv

 

Velikonoční pondělí

 

Nanebevstoupení Páně

 

Seslání Ducha svatého

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Slavnost Těla a Krve Páně

 

Slavnosti Těla a krve Páně

 

Proměnění Páně

 

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Povýšení sv. Kříže

 

Všech svatých

 

Dušičky