Přísloví

 

Přísloví jsou krátké průpovídky většinou s mravním ponaučením, které si naši předkové předávali z generace na generaci již po mnoho staletí. Jsou nositeli důkazu o moudrosti našich předků. V přísloví se často objevuje přirovnání - pojmenování na základě srovnání, podobnosti dvou subjektů. Přirovnání v přísloví otevírá široké pole lidské představivosti a činí mluvený projev mnohem rozmanitější a zajímavější. Pro snazší zapamatování je přísloví často v podobě rýmovaného dvojverší.

Přísloví jako stručně stylizované vyjádření všeobecně přijaté zkušenosti lze je rozdělit na:

Metaforická – kdy jejich konstrukce spočívá přenášení významu na základě vnější podobnosti - přenesením významu původního pojmenování na jiný předmět.

Mravní – kdy jejich konstrukce vyznívá jako mravní, morální ponaučení, výstraha či pokárání.

Přísloví není rčení. Přísloví je vyjádřením nějaké životní moudrosti na rozdíl od rčení které je produktem lidové fantazie. Smyslem přísloví je tedy morální ponaučení, výstraha či pokárání kdežto smyslem rčení je pobavení, oživení jazykového projevu. Přísloví tvoří celé formalizované věty, které nelze rozdělit, přeformulovat, skloňovat či časovat. Rčení a pořekadla se stávají částmi vět, rčení lze skloňovat i časovat.

 

Léty prověřená moudra našich předků:

 

Ani s tebou nemohu žíti, ani bez tebe býti.

Ať prasknem, jen když si pochutnáme.

Bezpečněji krokem než skokem.

Blázen dává víc, než má.

Blázen uhodí a sobě ublíží.

Co je moderní, musí se líbit.

Co máme, nevíme, až když to ztratíme.

Co se doma uvaří, to se doma sní.

Co si člověk neudělá, to nemá.

Ctnost se skví zásluhou neřesti.

Ctnost znamená najít si střední cestu.

Čeho je moc, toho je příliš.

Černá ovce se najde v každé rodině.

Čertu sloužil, čert ho vzal.

Ďábel nikdy nebojuje za dobrou věc.

Dnes jsme zde, a zítra kde!

Dobrá žena lepší nad zlatý sloup.

Dobrého pomálu.

Dobro se dobrem splácí.

Dobrý skutek nepřijde nazmar.

Dobře oblečen budeš všude vítán.

Dříve než je zajíček, má být pěkný trávníček.

Dvě tři ženy dělají jarmark.

Dvěma pánům nelze sloužit.

Hodné děti jsou největší štěstí.

Chcete-li velké věci, je třeba obětovat malé.

I bába za zdí smělejší.

I přátelství má zachovat určité meze.

I starý člověk by rád ještě žil.

Jaký mlynář, taký mlýn, jaký otec, taký syn.

Jaký život, taková smrt.

Je lépe být kladivem, než kovadlinou.

Jeden doktor léčí a druhý to napravuje.

Jen špatný pták kálí do vlastního hnízda.

Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta.

Kam čert nemůže, tam nastrčí babu.

Kázeň a dobrá metlička k dobrému vede Jeníčka.

Každý má svůj osud za nejhorší.

Každý pták miluje své hnízdo.

Každý smrti daň zaplatí.

Kde muž neslyší a žena nevidí, jsou oba spokojeni.

Kde paní velí ve statku, vše jde jak na drátku.

Kdo hýbá kolébkou, hýbá světem.

Kdo je připraven, není překvapen.

Kdo jinému nepomůže, nemůže sám očekávat pomoc.

Kdo má jakou stájičku, ať hledá i kravičku.

Kdo má libého koně a pěknou ženu, nikdy není bez starosti.

Kdo má máslo na hlavě, nesmí chodit na slunce.

Kdo má přítelem Boha, nic mu neschází.

Kdo má sádlo, tomu snadno.

Kdo mnoho jí, hodně stůně.

Kdo příliš jí, kope si hrob.

Kdo příliš solí, lítost si zvolí.

Kdo se bojí smrti, umírá dvakrát.

Kdo se chce ženiti, musí peníze měniti.

Kdo se lékařům svěří, ať peněz neželí.

Kdo se přičiní, tomu Bůh pomůže.

Kdo se v mládí učil leda, bude volat v stáří: Běda!

Kdo se večer neopije, má ráno svěží hlavu.

Kdo seje, věří v budoucnost.

Kdo si srdce dodává, se štěstím se potkává.

Když hoří u souseda, odstav svého.

Když chceš získat velké věci, musíš se zříct malých.

Když jsi starý, uměj jím být.

Když máš nohy v suchu a hlavu v teple, dobře spíš.

Když nemoc má jméno, snadněji se léčí.

Když nemocný lékaře za dědice béře, ten se jistě na onen svět záhy odebéře.

Když se všichni starají, nestará se nikdo.

Když statečný upadne, vstane.

Když ti nejlíp kostka padá, tehdy honem obrať záda.

Když žena válku vede, mír uzavřít už nesvede.

Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje.

Koho Bůh miluje, umírá mlád.

Kohout na svém smetišti nejraději kokrhá.

Krev není voda.

Kvapné ženění, dlouhé želení.

Léčení musí bolet.

Lékař léčí, Bůh uzdravuje.

Lékař nad smrtí nevyzraje.

Lépe předcházet nemoci než ji léčit.

Lepší blízký soused než daleký příbuzný.

Lepší doma krajíc chleba než v cizině kráva celá.

Lepší známost než rodina.

Lidé i věci slouží podle toho, jak s nimi zacházíme.

Líp zbabělý než mrtvý.

Lží se nevylžeš.

Malé pivo, tmavý chléb a stará žena nejsou žádné dobro.

Málo přátel má, kdo má hodně příbuzných.

Manželství je sázka do loterie.

Manželství je vězení.

Máš-li Boha, máš vše.

Měj hlavu a nohy v teple a bude ti dobře.

Miluj s mírou, dlouho ti to vystačí.

Mísíš-li se mezi plevy, prasata tě sežerou.

Mladého raka starý rak trestal, proč leze znak: neukázal mu lépe jak, i lezou podnes oba tak.

Mladý může, starý musí.

Mnoho jídel, mnoho nemocí.

Mrtvých se nikdo nezastane.

Muž je hlavou rodiny a žena krkem.

Myš je malé zvíře, nevěří jedné díře.

Na co není lék, musí se snášet.

Na každou bolest je nějaký lék.

Násilník jen kryje svou zbabělost.

Nečekej z léků dlouhého věku.

Nedělej mnohé, ale mnoho.

Nedospělý lékař, hotový záhubce.

Nehledej nové lidi, mohou být horší.

Nechoď s dělem na mouchu.

Nejlepší obranou hradu jsou silní obránci.

Nejlepší slova vycházejí z úst starce.

Někdo slyší trávu růst, ale zvony zvonit neslyší.

Někteří staří lidé jsou pošetilí, někteří moudří.

Nelze sedět na dvou židlích.

Nemocí platíme za své špatnosti.

Není tak zle, aby nemohlo být hůře.

Nenič to, co ti prospívá.

Nepoví, co neví.

Neříkej o nikom, že je šťastný, dokud je živ.

Nespěchej s úsudkem.

Nestojí dům na zemi, ale na ženě.

Nevylej vaničku s dítětem.

Nežeň se pro peníze, radši si je vypůjč.

Nežli s kým v přátelství vstoupíš, potřebí je s ním dříve prostici (= putnu) soli strávit.

Nikdo není nesmrtelný.

O správnosti vlastního mínění nikdo nepochybuje.

O zbabělcích dějiny mlčí.

Od zrození stárneme.

Otročit sobě je nejhorší otroctví.

Pán Bůh trestá mírně.

Po česneku se mrká, smrká a krká.

Po obědě si odpočiň, večeři rozchoď.

Pole vybírá, ženu nevybere.

Polovinu života prospíme.

Pomalu dále ujdeš.

Prsty a rukama se také lze najíst.

První dech je zmaru vzdech.

Přátelství je nutno udržovat.

Přátelství stojí mnoho času.

Před svatbou se dívej, po svatbě shovívej.

Přesaď starý strom a zemře.

Přičiň se, člověče, a pánbůh ti pomůže.

Přílišná láska dítěti škodí.

Přítel každému, jistě žádnému.

Přítel příteli Bůh.

Přítele hledej bedlivě, a našed, chraň starostlivě.

Ranní déšť a ženský pláč dlouho netrvá.

Rovné s rovným rádo táhne zároveň.

Rozhodni se a zbavíš se starostí.

Rozmysli si, co chceš říct.

Ryba plave ve vodě, pak v omáčce a pak ve víně.

S chválou počkej, až kdo umře.

Se studenou pusou a teplýma nohama se dožiješ vysokého věku.

Sklínka vína mysli přidá.

Skřípavý strom déle v lese stává.

Skutky svědčí o lidech.

Sladce pobýt u vlastního krbu.

Smrt je součást života.

Smrt každému zlému lék.

Smrt konec všemu.

Smrt nehledí, kdo starý, kdo mladý.

Smrt všecky v jeden snopek váže.

Snadno lituje, kdo už nemusí nic napravovat.

Spánek je lepší než medicína.

Spoléhej vždy jen sám na sebe.

Staré housle krásně hrají.

Starej se nejdříve sám o sebe.

Starému člověku střídmost prospěje.

Staroba - choroba.

Starý muž má pořekadla ze zkušenosti.

Starý přítel nejlepší.

Staří lidé jsou nemocní a vyhublí.

Staří lidé mají šerý zrak.

Staří lidé moudře mluví.

Statečný muž z boje neprchá.

Statečný zmůže víc pohledem než zbabělec mečem.

Strach se smrti rovná.

Střídmost, klid a veselost jsou nejlepší lékaři.

Svět je malý.

Svět je plný zázraků.

Svůj životopis si píšeš den ze dne.

Sytý se nehádá.

Šediny, hrobové květiny.

Šťastná je nevěsta, která nemá tchyni.

Švec, dokud jednu botu neušije, druhou nezačíná.

Tam domov, kde dobře.

Teď uteč a dej se do boje, když je naděje.

Tlusté tělo, hrubá mysl.

To se snadno řekne, ale hůř udělá.

U opilého řečí více.

Udatný se ze zkoušky raduje.

Určuj si sám svou míru, nenech to druhým.

V hrobě se vyspíme dost.

V nebezpečí se lidé obrátí k Bohu.

V nemoci se pozná, jací jsme.

V tlustém těle hubený žaludek.

V zimě tě víno zahřeje, v létě osvěží.

Váhání výsledek zahání.

Ve čtyřiceti je člověk natolik moudrý, že umí žít.

Velké věno, špatné vyspání.

Velké z malého roste.

Vlk v rouše beránčím.

Voda nepřináší inspiraci.

Vsaď na dobrého koně.

Vše se dá vždycky ještě zlepšit.

Vše zvaž dvakrát.

Vyhánějí čerta ďáblem.

Vždycky hezká a nikdy ne lepší.

Zajíc se mrtvých lvů nebojí.

Zavaž to, najdeš to.

Zbabělci jsou všude na ráně.

Zbožnému ďáblovi nevěř.

Zdraví je nad bohatství.

Zdraví je největší bohatství.

Zlatá střední cesta.

Zlé rány se hojí ještě horšími prostředky.

Zlo za sebou zanechává stopy.

Znenáhla dělaje, víc uděláš.

Žena je kam vítr tam plášť.

Žena je vždycky proměnlivá a vrtkavá.

Ženské dílo a ženská řeč nemá nikdy konce.

Život je boj.

Život je pryč, než se nadějeme.

Život letí jako voda.

Život není procházka růžovým sadem.

Život plyne jako voda, každé chvilky věčná škoda.