Pranostiky

            V této kapitolce se dozvíte jak důležité byly pro naše předky pranostiky k jednotlivým měsícům a dnům v roce. Můžete si porovnat jak jsou pravdivé v dnešních dnech.

            Ke každému měsíci je také stručně uvedeno od čeho by odvozen název toho kterého měsíce.

 

Pranostika = moudro našich předků

            Pranostiky se většinou odvíjely od zkušeností starých generací a tradovaly se z otce na syna. Podstata je založena na zkušenostech o pozorování počasí, které ještě nebylo ovlivňováno průmyslem. Ovšem nejdůležitější pranostiky byly ty, které měly přivodit prospěch hospodářství a bohatou úrodu, zamezit hladu a bídě.

            Za zajímavost jistě také stojí, jak se v kalendáři změnilo to, kdo má ten který den svátek.

 

Pranostiky pro roční období

Pranostiky pro Jaro

Pranostiky pro celé období – pro jaro které začíná jarní rovnodenností zpravidla 20. března, a končí letním slunovratem zpravidla 21. června.

 

Pranostiky pro Léto

Pranostiky pro celé období – léto, které nastává s červnovým slunovratem tedy okolo 21. června. Léto končí podzimní rovnodenností obvykle 23. září.

 

Pranostiky pro Podzim

Pranostiky pro celé období – pro podzim, který začíná podzimní rovnodenností kolem 23. září a končí zimním slunovratem – 21. prosince

 

Pranostiky pro Zimu

Pranostiky pro celé období – pro zimu která začíná zimním slunovratem,  zpravidla připadá na 21. prosince a končí jarní rovnodenností, ta  zpravidla připadá na 21. března

 

Pranostiky pro pohyblivé svátky

Do kategorie pohyblivých svátků jsou zařazeny svátky k jejichž slavení je neděle nejvhodnější.

Pranostiky pro jednotlivé měsíce a jejich dny

 

Pranostiky k lednu a k lednovým dnům

Leden– měsíc ledu.

 

Pranostiky k únoru a k únorovým dnům

Únor - noří se ledy.

 

Pranostiky k březnu a k březnovým dnům

Březen - raší břízy.

 

Pranostiky k dubnu a k dubnovým dnům

Duben - začínají rašit duby.

 

Pranostiky ke květnu a k květnovým dnům

Květen - všechno kvete.

 

Pranostiky k červnu a k červnovým dnům

Červen – červená ovoce.

 

Pranostiky k červenci a k červencovým dnům

Červenec – letní prázdniny.

 

Pranostiky k srpnu a k srpnovým dnům

Srpen – srpem se dříve sklízelo.

 

Pranostiky k září a k zářijovým dnům

Září - se zářením nic společného.

 

Pranostiky k říjnu a říjnovým dnům

Říjen - jelení říje.

 

Pranostiky k listopadu a k listopadovým dnům

Listopad – padá listí.

 

Pranostiky k prosinci a k prosincovým dnům

Prosinec - slunce už jen občas prosvitne mezi mraky.