Povídání Ježka Brtnického o moudru našich předků.

            Pranostiky, pověry a přísloví, tisíckrát, milionkrát přeříkávané z generace na generaci, pomáhala lidem přijímat s pokorou a trpělivostí radost, smutek a utrpení, stejně jako vše ostatní, co lidské dění přináší jako přirozenou součást své existence. Dodnes nám ještě pokoru a řád našich předků připomínají dávné kapličky, boží muka, smírčí kameny, kostelíčky, malebné hřbitovy a letité lípy. Po celé dny, měsíce a roky se pro obyčejné lidi stával tento mluvený projev veškerým moudrem, radami, varováním a příkladem, upozorněním, uznáním, posměškem, ironií… a zrcadlem lidských vlastností, nálad, pocitů a prožitků. I když mnohé časem z podvědomí lidí vymizelo, to málo, co se zachovalo si zasluhuje zaznamenání a připomenutí.

Je těžké říct, který z odkazu našich předků vystihuje nejvíce jejich životní moudro. Jsou-li to pranostiky, nebo to jsou pověry či dokonce přísloví? Kdo ví, posouzení nechávám na vás. Dnes dokážeme všechno lépe změřit, zvážit i vypočítat, ale moudra našich předků stále můžeme obdivovat.

 

Pranostiky

V této kapitolce se dozvíte jak důležité byly pro naše předky pranostiky k jednotlivým měsícům a dnům v roce. Můžete si porovnat jak jsou pravdivé v dnešních dnech. Ke každému měsíci je také stručně uvedeno od čeho by odvozen název toho kterého měsíce. Pranostiky se většinou odvíjely od zkušeností starých generací a tradovaly se z otce na syna. Podstata je založena na zkušenostech o pozorování počasí, které ještě nebylo ovlivňováno průmyslem. Ovšem nejdůležitější pranostiky byly ty, které měly přivodit prospěch hospodářství a bohatou úrodu, zamezit hladu a bídě.

A malá zajímavost nakonec – jak se v kalendáři změnili jména u jednotlivých dnů. 

Pověry

Lidé jsou k pověrčivosti náchylní z podstaty. V primitivních společnostech byla víra v magickou moc základem obřadů. Bez pověr se v zemích Koruny České neobešlo téměř nic. Počínaje zrozením nového života a konče poslední cestou člověka. I když mnohé časem z podvědomí lidí vymizelo, to málo, co se zachovalo si zasluhuje zaznamenání a připomenutí.

Přísloví

            Přísloví - krátké průpovídky většinou s mravním ponaučením. Přísloví je tedy vyjádřením nějaké životní moudrosti, na rozdíl od rčení které je produktem lidové fantazie.